Välj en sida
Inga kända störningar finns
2018-04-09 (löst 2018-04-17) Problem med utskick av epost till kunder med epost från outlook/live/hotmail

Vi har för närvarande problem att skicka e-post till e-postadress från hotmail/outlook/live. De senaste veckorna har antal e-postutskick från vår sida ökat vilket har orsakat en ban av stadenspizza.se hos Microsofts brandväggar.

Epost som vår sida skickar är 100% bekräftelse på ordrar och kvittenser på beställd mat. Vi skickar aldrig reklam. Kunder som för närvarande inte kan ta emot e-post från stadenspizza.se kommer att få SMS med bekräftelse istället.

Vi har kontakt med Microsoft och försöker åtgärda problemet snarast.

2018-04-17 17:26  Tekniker bekräftar att Microsoft tagit bort spärren och att mail kan återigen skickas till deras klienter.